Demofarma KWS w Wybranowie 28.06.2017 – ostatnie przygotowania tuż przed pokazami. Na pola zaczynają już przyjeżdżać pierwsi goście.