Gospodarstwo Państwa Anny i Piotra Luber w Wybranowie – ostatnie przygotowania tuż przed pokazami polowymi KWS.